Φύση

Φίλτρα

Κατηγορία

Επίπεδο

Αξιολόγηση

4
4 (6)
Χωρίς προηγούμενη εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να περπατήσετε μέσα από πρακτικά παραδείγματα με τα πλαίσια Hadoop και Spark, δύο από τα πιο συνηθισμένα ...
Προχωρημένο
Διαλέξεις 1
10 ώρες
elGreek